Burgen, Schlösser, Adelssitze

im Arrondissement Saint-Omer

Anzahl Objekte: 5


Name Ort Art Bild
Name Ort Art Bild
LannoyAffringuesHerrenhaus
Petit-ChâteauWisquesSchloss
Saint-Bertin de Saint-OmerSaint-OmerKlosterruine
Bild: Saber68 [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons
WismesWismesSchloss
WisquesWisquesSchloss