Posen

Zamek Cesarski w Poznaniu, Residenzschloss Posen

Schloss