Gutshaus Glantzhof

 

Gutshaus Glantzhof in Strasburg (Uckermark)-Glantzhof